Camera’s volgen hem achter de schermen tijdens zowel persoonlijke, grappige als ontroerende momenten. Hij blijft het inspirerende idee uitdragen dat de gevaren van klimaatverandering overwonnen kunnen worden door innovatie en inspiratie.

"Het is hier koud, we hebben wat global warming nodig", dixit de huidige Amerikaanse president tijdens zijn verkiezingscampagne. De vrolijke mopjes van Trump staan in schril contrast met de urgentie waarmee Gore zijn boodschap verkondigt. Hij heeft het over de stijging van de zeespiegel en het steeds vaker voorkomen van superstormen.

Critici van 'An Inconvenient Truth' geeft hij lik op stuk. Een scène uit die documentaire, waarin Gore stelt dat de 9/11-herdenkingssite zou overstromen bij een zware storm, werd als zwaar overdreven bestempeld. Maar dat is precies wat er in 2012 gebeurde toen de orkaan Sandy grote delen van New York blank zette.

Deze film speelt momenteel niet