Jagna, een vastberaden jonge vrouw, baant zich een weg door het grimmige, negentiende-eeuwse Lipce. Het Poolse boerendorp wordt gekenmerkt door hebzucht en patriarchale structuren, waardoor authentieke liefdesrelaties er haast onmogelijk lijken.

Terwijl Jagna’s genegenheid voor Antek langzamerhand toeneemt, lijkt Boryna, grootgrondbezitter en tevens Anteks vader, vastbesloten om Jagna met een huwelijkscontract voor zich te winnen. Al gauw wordt ze het mikpunt van afgunst en jaloezie, wat haar duur komt te staan.

Deze film speelt momenteel niet