Filmmaker Luc Pien verzamelde getuigenissen van academici, kunstenaars en denkers uit Irak en de Arabische wereld over verleden, heden en toekomst van het Midden-Oosten. Academici in de diaspora mijmeren over de behoefte aan vrijheid, onderwijs, en menselijkheid voor de Arabische wereld. Vluchtelingen uit Irak praten over de wreedheden waaraan zij werden en worden blootgesteld. Westerse filosofen en specialisten onderzoeken waarom de kennis van en het respect voor andere culturen en mensen soms vlakaf verdwenen lijken. Ambtenaren van de Verenigde Naties blikken terug op hun interventies in de afgelopen decennia.

Welke politieke acties zou de VN moeten ondernemen? Is het denkbaar dat zogenaamd verlichte landen een echte dialoog opstarten, met respect voor alle betrokkenen? Over welke middelen beschikken wij om de menselijke en culturele rijkdom van de Arabische wereld te herstellen? Hoe stellen we mensen in staat hun lot opnieuw in eigen handen te nemen? Wat moet er gebeuren opdat Irak, en de hele regio, weer veilig en leefbaar zouden worden? Is hoop terug mogelijk? En aan wie zal de vrede toebehoren, als die ooit terugkomt?

Deze film speelt momenteel niet.